Soutěž Jonáš

20.10.2016 21:35

Slezská církev evangelická a. v. ve spolupráci s Katechetickou společností „Jonasz“ v Dębowcu pořádá další ročník mezinárodní soutěže biblických znalostí. Soutěž Jonáš je určena pro děti a mládež základních škol.

Tématem pro letošní školní rok je Evangelium Jana. Všichni zájemci o účast se mohou přihlásit u svých katechetek na náboženství ve škole nebo u vedoucích nedělních besídek, popřípadě na emailové adrese Jo.nas@email.cz
Biblická soutěž bude hodnocena v těchto kategoriích:

I. kategorie - žáci 4. a 6. třídy ZŠ (8 otázek z jedné kapitoly)
II. kategorie – žáci 7. a 9. třídy ZŠ (12 otázek z jedné kapitoly)

Studovat může dítě samostatně, ve skupině dětí, v rámci výuky náboženství či nedělní školy. Ze všech otázek v dané kategorii pak bude vybráno několik do školního kola soutěže. Děti, které postoupí, se zúčastní finálového kola na Ústředí SCEAV v Českém Těšíně na přelomu března a dubna.

—————

Zpět