Ohromná příležitost

01.10.2012 00:00

David je už nějakou dobu na útěku. Nikde nemá klid, stále ho pronásleduje strach, že ho neprátele dostihnou a zabijí.Jako už tolikrát si David zase jednou zalezl do jeskyně - raději hodně dozadu, do tmy, tam je to jistější. Najednou zahlédne, že se kdosi zastavil u vchodu, a zřejmě se chystá vejít dovnitř. A ten někdo, David to sotva dokáže pochopit, je právě Saul, jeho pronásledovatel. Člověk, před kterým už tak dlouho utíká a který je mu stále v patách. Saul netuší, že David se skrývá uvnitř, potřebuje si jen někde ulevit.
To je Davidova příležitost. Teď by se mohl jednou pro vždy svého nepřítele zbavit. Stačilo by se k němu ve tmě připlížit a... Ale ne. David ví docela určitě, že tohle by se Bohu nelíbilo. A David se chce Bohu líbit. A tak Saulovi jenom uřízne cíp pláště. Když Saul z jeskyně opět vyjde, ukáže mu kousek látky - jasný důkaz, jak snadno mohl Saula zabít, kdyby byl chtěl.
Na Saula to udělalo veliký dojem - a David měl v srdci pokoj, protože věděl, že jednal správně.

(1. Samuelova 24)

Jak se chováš ty k lidem, kteří tě nemají rádi?
Co by tomu asi řekl Bůh?

převzato z web4kids.cz

—————

Zpět