ODPUSŤ MU

01.04.2012 00:00

Když Miloš ležel v posteli, slyšel v předsíni tikat hodiny. Hlava ho bolela a nemohl spát. "Pane Bože, " zašeptal, "já nemohu Tomášovi odpustit to, že mi ublížil. Nic jsem mu neudělal a on si jen tak přišel a udeřil mě. Jak mu mohu odpustit?"

Miloš začal přemýšlet. Vzpomínal si na všechny věci, které udělal a mohly zranit Pána Ježíše. Potom si připomněl, že mu Pán Bůh odpustil všechno, jako kdyby se nic nestalo. Nakonec Miloš pochopil.

"Pane Bože, ty po mně chceš, abych odpustil Tomášovi, protože Ty jsi odpustil mně. Teď to chápu!"

Miloš se v posteli posadil a řekl nahlas: "Děkuji Ti, Pane Ježíši, že mi pomáhaš porozumět a odpustit Tomášovi."

Když skončil modlitbu, praštil sebou zpátky do postele a hned usnul.

V BIBLI se píše: ... Jako Pán odpustil vám, odpouštějte i vy. " (Koloským 3,13)

—————

Zpět