O ZTRACENÉ OVEČCE

01.03.2011 00:01

 

Kdyby někdo z vás měl sto ovcí a jednu z nich by ztratil,
nenechá těch devadesát devět v pustině
a nepůjde za tou ztracenou, dokud ji nenajde?
Jakmile ji najde, s radostí ji vezme na ramena,
přijde domů a svolá přátele i sousedy:
‚Radujte se se mnou, neboť jsem našel
svou ztracenou ovci!‘

Lukáš 15

—————

Zpět