O ZTRACENÉ OVEČCE

01.03.2011 00:01

O ZTRACENÉ OVCI

 Kdyby někdo z vás měl sto ovcí a jednu z nich by ztratil,
nenechá těch devadesát devět v pustině a nepůjde za tou ztracenou,
dokud ji nenajde? Jakmile ji najde, s radostí ji vezme na ramena,
přijde domů a svolá přátele i sousedy:
‚Radujte se se mnou, neboť jsem našel svou ztracenou ovci!‘
Lukáš 15

 

 

—————

Zpět