NASYCENÍ

01.11.2012 00:00

Přečti si Matouše 14, 13 – 21

Za Pánem Ježíšem chodilo mnoho lidí, aby ho viděli a slyšeli. Pán Ježíš k nim mluvil a uzdravoval nemocné. Jednou za ním zase přišel zástup lidí a poslouchali ho celý den. Večer už měli všichni hlad. Byli ale zrovna na opuštěném místě, kde nebylo možné nic koupit. Učedníci proto říkali Pánu Ježíši: „Pošli ty lidi domů, ať se mohou najíst.“ Pán Ježíš jim na to ale odpověděl: „Není přece potřeba, aby chodili domů. Dejte jim vy něco k jídlu.“ Učedníci se zarazili a namítli: „My tady ale tolik jídla nemáme – jenom pět chlebů a dvě ryby. To pro tolik lidí stačit nebude!“ Pán Ježíš jim přikázal: „Přineste mi sem to, co máte!“ Potom řekl všem lidem, aby se posadili do trávy. Vzal pět chlebů a dvě ryby, pomodlil se nad nimi a požehnal je. Pak je rozlámal a podal učedníkům, aby je rozdali lidem. Všichni se dosyta najedli. Když všichni dojedli, poslal pán Ježíš učedníky, aby sesbírali, co zbylo. Bylo toho ještě plných dvanáct košů.

Vytiskni si obrázky, vybarvi a můžeš příběh někomu převyprávět.

NASYCENI.pdf (915,8 kB)

převzato z www.cb.cz/deti/docs/Ukazka_Tim_2_2_Objevujme_bibli.pdf a www.kanan.cz/evangelia/18mezidobia.pdf

—————

Zpět