Hry, počítač, internet...

01.04.2011 00:00
Posvěcuj Pána i ve své virtuální realitě

Jednou mne jeden člověk, s kterým jsem mluvil o nebezpečí násilných
počítačových her, překvapil svým údivem: „Ale vždyť je to jen virtuální realita!“
Apoštol Petr nás vyzývá: Pána, Krista, posvěťte ve svých srdcích. (1Pt 3,15)
Naše duše - naše představy, myšlenky, sny, vize i vzpomínky mají být posvěceny.
Apoštol Pavel vyzývá: Konečně, bratři, všecko, co je pravdivé, ušlechtilé,
spravedlivé, čisté, milé, co má dobrou pověst, jestli je nějaká ctnost a jestli
nějaká chvála, o tom přemýšlejte.
(Fp 4,8) Jsi zodpovědný za to, o čem
přemýšlíš, a to také znamená, do jaké virtuální reality vstupuješ.
Praktikováním zlých počítačových her lidé ukazují, v jakém myšlenkovém
světě se pohybují a že nemají rozeznání dobrého a zlého. Tímto způsobem však
vstupují do ještě větší temnoty. Bůh chce, abychom my i naše děti byli ryzí
– to znamená mít jednotu myšlenek, slov a činů. Všechny hry, ať počítačové
nebo přirozené, rozsuzujme podle jednoduchých zásad Písma:

1. Slouží tato hra k rozvoji a zdravému budování?
Usilujme tedy o to, co vede k pokoji a vzájemnému budování. (Ř 14:19 NBK)
2. Jedná se v této hře podle principu lásky?
Všechno, co byste chtěli, aby lidé činili vám, čiňte i vy jim; neboť to je Zákon
a Proroci. (Mt 7:12)
3. Mohu vše dělat s Pánem Ježíšem k jeho slávě?
Kdo říká, že v něm zůstává, musí sám také žít tak, jak žil on. (1J 2,6)
4. Nezarmucuje to, co dělám, Ducha svatého?
A nezarmucujte Ducha Svatého Božího, jímž jste byli zapečetěni
ke dni vykoupení. (Ef 4,30)
5. Nesvádí mne tato hra k hříšnému jednání a uznání jiných bohů?
Kdo však svede k hříchu jednoho z těchto maličkých, kteří ve mne věří,
pro toho by bylo lépe, aby mu na krk pověsili velký mlýnský kámen
a potopili ho do mořské hlubiny. (Mt 18,6)

 Hry a hraní - bezpečnostní tipy pro rodiče a děti

Internet nabízí dětem bez rozdílu věku hry od jednoduchých arkád až po online hry
na hrdiny o více hráčích v masivním počtu, které se mohou týkat obrovského
množství hráčů, jenž se zúčastní jedné online hry současně. Podrobný popis
různých druhů online her viz Kategorie online her na webu PEGI.

 INTERNET

Ať už si o Internetu myslíte cokoli, jako rodiče se budete muset vypořádat
se třemi skutečnostmi:
1. Internet může být pro vaše dospívající dítě velice užitečný.
2. Internet může být pro vaše dospívající dítě velice nebezpečný.
3. Internet tady je a bude.

Někteří lidé odhadují, že v současné době existují dobré dvě miliardy webových
stránek, což je naprosto neuvěřitelné množství. Internet vašemu dítěti poskytuje
přístup k obrovskému objemu výzkumných prací, zpráv a dalších užitečných
informací. Informace v tomto množství s sebou ovšem nesou i různé
problémy, na které si musíte dát pozor. Má-li se dítě v tomto světě orientovat,
neobejde se bez vaší pomoci.

Pravidla bezpečnějšího používání internetu

(zdroj: www.saferinternet.cz)

•• Neuvádějte nikde své osobní údaje
•• Chraňte své soukromí
•• Buďte obezřetný k internetovým známostem
•• Pozor na schůzky sjednané po internetu
•• Poznávejte internet spolu s dětmi
•• Poznávejte, jak dítě používá internet
•• Mluvte s dětmi o internetu
•• Stanovte pravidla používání internetu
•• Buďte k internetu zdravě kritičtí a učte to své děti
•• Nekritizujte internetové bádání dětí
•• Hlaste internetový obsah, který se vám jeví jako nezákonný
•• Posilujte dodržováni internetové etikety
•• Kladné stránky internetu převažují nad těmi zápornými

Desatero pro bezpečnou práci s internetem pro děti

1. Nezapomeň: opatrný internetový serfař je inteligentní serfař!
2. Nedávej nikomu adresu ani telefon! Nevíš, kdo se skrývá za obrazovkou!
3. Neposílej nikomu po internetu svoji fotografii, nesděluj svůj věk!
4. Udržuj heslo své internetové schránky v tajnosti, nesděluj ho ani kamarádovi!
5. Nikdy neodpovídej na neslušné, hrubé nebo vulgární e-maily!
6. Nedomlouvej si schůzku po internetu, aniž bys o tom řekl rodičům.
7. Pokud Tě nějaký obrázek nebo e-mail šokuje: okamžitě opusť webovou stránku.
8. Svěř se dospělému, pokud Tě internet vyděsí nebo přivede do rozpaků!
9. Nedej šanci virům. Neotevírej přílohu zprávy, která přišla z neznámé adresy!
10. Nevěř každé informaci, kterou na internetu získáš!

—————

Zpět