Hry, počítač, internet, mobilní telefon a naše děti

01.03.2011 00:01

Bůh chce, abychom my i naše děti byli ryzí – to znamená mít jednotu myšlenek,

slov a činů. Všechny hry, ať počítačové nebo přirozené, rozsuzujme podle
jednoduchých zásad Písma:

1. Slouží tato hra k rozvoji a zdravému budování? Usilujme tedy o to, co vede
k pokoji a vzájemnému budování. (Ř 14:19 NBK)

2. Jedná se v této hře podle principu lásky? Všechno, co byste chtěli,
aby lidé činili vám, čiňte i vy jim; neboť to je Zákon a Proroci. (Mt 7:12)

3. Mohu vše dělat s Pánem Ježíšem k jeho slávě? Kdo říká, že v něm zůstává,
musí sám také žít tak, jak žil on. (1J 2,6)

4. Nezarmucuje to, co dělám, Ducha svatého? A nezarmucujte Ducha Svatého
Božího, jímž jste byli zapečetěni ke dni vykoupení. (Ef 4,30)

5. Nesvádí mne tato hra k hříšnému jednání a uznání jiných bohů?
Kdo však svede k hříchu jednoho z těchto maličkých, kteří ve mne věří,
pro toho by bylo lépe, aby mu na krk pověsili velký mlýnský kámen
a potopili ho do mořské hlubiny. (Mt 18,6)

Internet nabízí dětem bez rozdílu věku hry od jednoduchých arkád až po online hry
na hrdiny o více hráčích v masivním počtu, které se mohou týkat obrovského
množství hráčů, jenž se zúčastní jedné online hry současně. Podrobný popis
různých druhů online her viz Kategorie online her na webu PEGI.

Hraní ve virtuálních komunitách může hráče vystavit rizikům. Například:
•• V rámci hry je vytvářen obsah, který může být pro mládež nevhodný.
•• Vystupování některých hráčů nemusí být pro mládež vhodné. Např. nevhodné
nadávky; násilí v hrách doprovázené textovou, hlasovou či video komunikací;
nesportovní chování, podvádění, falšování, agresivita vůči druhým.
•• Narušení soukromí. Hraní online her je někdy pro děti podnětem k vytváření
vztahů, sdílení osobních údajů, nebo dokonce k setkáním se spoluhráči mimo hru.
•• Odkazy na webové stránky, jejichž obsah nemusí být pro mládež vhodný.

Bezpečnostní tipy pro rodiče
•• Upozorněte své děti, aby jiným hráčům nesdělovaly osobní údaje.
•• Upozorněte své děti, aby se bez vašeho doprovodu nestýkaly s jinými hráči.
•• Sledujte činnost svých dětí na herních webových stránkách.
•• Upozorněte své děti a připomeňte jim, aby hlásily problémy, jako je násilí,
výhrůžky či nadávky, zobrazování nepříjemného obsahu
•• Hlaste nevhodné chování pomocí části těchto stránek určené pro odezvu
nebo zvláštního nástroje pro stížnosti na konzolích či webových stránkách her.
•• Zastavte komunikaci nebo změňte online ID vašeho dítěte, pokud nemáte
dobrý pocit z čehokoli ve hře či ze způsobu jejího vývoje.

Bezpečnostní tipy pro děti
•• Špatné chování, nadávky nebo podvádění nejsou v pořádku! Takovému
hráči můžeš zablokovat přístup, informovat poskytovatele hry nebo rodiče.
•• Řekni ihned svým rodičům, pokud jsi se setkal(a) s jakoukoli informací,
která pro tebe nebyla příjemná.
•• Nedávej žádné osobní informace jako např. adresu domů, tel číslo nebo fotku.
•• Nikdy nedávej souhlas k setkání s někým, s kým jsi se seznámil(a) online,
aniž by sis o tom nejdříve promluvil(a) s rodiči

—————

Zpět