Deset pravidel pro bezpečné soužití rodičů, dětí a internetu

01.04.2011 00:01

1. Poznávejte internet spolu s dětmi. Buďte jedním ze zdrojů poznání internetu
pro své dítě. Pro rodiče i děti je prospěšné, když poznávají internet spolu.
Pokuste se nalézt stránky, které jsou zajímavé a zábavné. Možná spolu
najdete pozitivní vztah k bádání na internetu, který vám nadále usnadní
sdílet kladné i záporné zkušenosti.

2. Dohodněte si doma pravidla používání internetu. Pokuste se dohodnout
s dítětem jasná pravidla – zde jsou některé tipy z čeho začít:
        •• Používání osobních údajů (jméno, adresa, telefon, e-mail)
        •• Jak se chovat k ostatním na internetu (chat, e-mail, výměnné zprávy)
        •• Jaké druhy webových stránek jsou OK a které jsou ty špatné

3. Upozorněte dítě, aby bylo opatrné při sdělování osobních údajů.
Dospělí si musí uvědomit, že také mnoho webových stránek pro děti požaduje
registraci pro přístup k jejich obsahu. Je důležité uvědomit si kdy,
kde a jaké osobní informace je možné prozradit. Základním pravidlem může být,
že dítě by nemělo nikomu dát své jméno, adresu, telefon nebo fotku bez vašeho
souhlasu. Je to jako dávat někomu klíče od bytu! Osobní heslo chrání naše
soukromí, proto ho máme držet v tajnosti a nikomu nesdělovat
(dokonce ani svému nejlepšímu příteli nebo někomu, kdo se tváří úředně).

4. Mluvte o možném riziku osobní schůzky s internetovým „kamarádem“.
Dítě musí říci rodičům o svých nových internetových kamarádech.
Pokud se dítě chce setkat s někým, koho poznalo na internetu, musí požádat
rodiče o svolení a nejít na schůzku bez doprovodu dospělého.

5. Naučte své dítě být zdravě kritickým k internetu. Většina dětí užívá internet
ke zlepšení a obohacení svých školních znalostí a osobních zájmů.
Uživatelé Netu si ovšem musí uvědomit, že ne všechny informace tam jsou správné.
Naučte své děti jak získané informace ověřovat porovnáním
alternativních zdrojů na stejné téma.

6. Buďte realisté. Děti se mohou náhodou dostat na webové stránky určené
dospělým. Dítě je přirozeně zvídavé. Mluvte s ním o špatném obsahu stránek
a dohodněte jasná pravidla a hranice.

7. Informujte odpovědné orgány o obsahu na internetu, který považujete
za nezákonný. Je důležité, abychom všichni přijali zodpovědnost za obsah
webu a ohlásili materiál, který považujeme za ilegální. Tím pomůžeme předcházet
nezákonným aktivitám, jakými jsou dětská pornografie, pokusy
lákat děti prostřednictvím chatů, e-mailů nebo výměnných zpráv.

8. Posilujte dodržování netikety. Netiketa (netiquette) je soubor neformálních
pravidel chování na internetu. Stejně jako v každodenním životě,
i zde existují neformální etická pravidla jak se chovat k ostatním.
Zahrnují zdvořilost, mluvit spisovně, nekřičet a neobtěžovat ostatní. Měly bychom
respektovat autorská práva.

9. Poznávejte jak dítě používá internet. Je potřeba vědět, jak se vaše dítě chová
na internetu a co preferuje, proto, abyste ho byli schopni vést. Ať vám ukáže,
jaké webové stránky s oblibou navštěvuje a co tam dělá. Také získání technických
dovedností vám usnadní přijímat správná rozhodnutí ohledně užívání internetu vaším dítětem.

10. Pamatujte – kladné stránky internetu převažují nad těmi zápornými.
Internet je vynikající nástroj pro vzdělání i oddech dětí.

Desatero pro bezpečnou práci s internetem pro děti

1. Nezapomeň: opatrný internetový serfař je inteligentní serfař!
2. Nedávej nikomu adresu ani telefon! Nevíš, kdo se skrývá za obrazovkou!
3. Neposílej nikomu po internetu svoji fotografii, nesděluj svůj věk!
4. Udržuj heslo své internetové schránky v tajnosti, nesděluj ho ani kamarádovi!
5. Nikdy neodpovídej na neslušné, hrubé nebo vulgární e-maily!
6. Nedomlouvej si schůzku po internetu, aniž bys o tom řekl alespoň jednomu z rodičů.
7. Pokud Tě nějaký obrázek nebo e-mail šokuje: okamžitě opusť webovou stránku.
8. Svěř se dospělému, pokud Tě internet vyděsí nebo přivede do rozpaků!
9. Nedej šanci virům. Neotevírej přílohu zprávy, která přišla z neznámé adresy!
10. Nevěř každé informaci, kterou na internetu získáš!

Klíčová zásada našeho chování na internetu:
Všechno, co byste chtěli, aby lidé činili vám, čiňte i vy jim;
neboť to je Zákon a Proroci. (Mt 7:12)

 

—————

Zpět