Daruj čas, prokážeš lásku!

01.02.2011 00:00

„Jestliže se někdo ne stará o své vlastní a hlavně o členy své rodiny, zapřel víru
a je horší nežnevěřící.“ (1Tm 5,8)
„V činění dobra neochabujme; nezemdlíme-li, budeme ve svůj čas žnout.
Tak tedy dokud máme čas, čiňme dobro všem, zvláště však těm,
kteří patří do rodiny víry.“ (Ga 6,9-10)

Oba texty mluví nejen o rodině. Prolíná se tam užší a širší chápání rodiny: rodina
pokrevní (jsme svázáni příbuzenstvím) a rodina duchovní (jsme svázáni vírou).
Oba texty mluví zejména o pozornosti, kterou členům své rodiny věnujeme.
A v té souvislosti zmiňuje apoštol Pavel hledisko času. „Dokud máme čas,
čiňme dobro.“

U mne v kanceláři trůní přesýpací hodiny. Co myslíte, jak dlouho trvá než
se přesypou? Jsou nastaveny na půl hodiny. Je to dlouhá doba nebo krátká?
Když jsem musel cvičit na klavír aspoň půl hodiny denně, zdálo se mi to jako
věčnost.

V našich vztazích je hledisko času nesmírně důležité. Čas je mírou lásky.
Láska se měří v minutách či hodinách.
(Není to jediná jednotka lásky: kromě
efektivního času je mírou lásky například také vlastní tělo. Ale to by bylo jiné
téma.) Říkáš, že miluješ Boha? Kolik času mu věnuješ? Říkáš, že máš rád svoje
děti? Kolik tvé soustředěné pozornosti denně mají? Říkáš, že miluješ manželku?
Kolik tvého efektivního času dostává? Vztahy vyžadují čas. Chceš-li opravdu
milovat, daruj čas. Chceme-li zjistit, koho nebo co skutečně milujeme, udělejme
si časový snímek svého průměrného týdne. Komu nebo čemu věnujeme nejvíc
toho času, o němž sami můžeme rozhodnout (tj. musíme od toho odečíst
např. nezbytný čas v zaměstnání apod.)?

Jednou z nejrošířenějších lží dnešní doby je věta: nemám čas.
Všichni máme čas. Jen záleží na tom, čemu a komu ho věnujeme. Jednou
z nejbludnějších iluzí dnešní doby je dojem, že čas plyne neomezeně. Naše
standardní hodinky s kruhovým ciferníkem tuto ďábelskou iluzi podporují.
Je to kruh bez začátku a bez konce. Ručičky neustále krouží dokola a nikdy
nedojdou do cíle. To je iluze. Pravdivější obraz o čase vyjadřují přesýpací hodiny.
Všichni máme čas. Ale je omezený. Každému z nás se odsypává.
Proto Pavel říká: dokud máme čas, čiňme dobře... Nádobka přesýpacích hodin
nikoho z nás není neomezená. Ještě máš čas. Ale není ho neomezeně.
Například s našimi dětmi strávíme jen nějakých dvacet let života.
To uteče jako písek... Ještě máš čas. Proto dobře rozvaž, komu nebo čemu jej
dáš. Když daruješ čas, vyjádříš lásku. Tak koho miluješ?

—————

Zpět